Project VISS

Voor wie?

Voor zij die alle facetten van de watersport willen ontdekken, beter willen leren zwemmen, conditie en lichaamsbouw willen verbeteren zonder deel te nemen aan wedstrijden of dagelijks te trainen, is er de RSCM-recreagroep. Aanleren en vervolmaken van de 4 zwemstijlen, initiaties waterpolo, reddend zwemmen, aqua gym, open water joggings, gastlessen van specialisten tot Trivial Pursuit-zwemwedstrijden onderling.

De groep onderscheidt zich door een sterke sociale cohesie over leeftijdsgrenzen en zwemcapaciteiten heen. Er wordt actief geprobeerd deze cohesie te ontwikkelen door gezamenlijke stages, afdelingsbrede activiteiten en samenwerking met andere groepen. Iedereen kent iedereen bij naam.

Mission statement:

Vanuit de groep kwam het idee om senioren een zwembrevet te laten halen, net zoals zij (de leden) hun verschillende brevetten gehaald hebben door de jaren heen. De leerlingen zouden zelf voor het ”onderwijs” en de begeleiding van de senioren instaan. Het idee van omgekeerd aanleren aan rijk gevulde maar incomplete bibliotheken door ontdekkende lezers wordt gekoesterd. We willen ook een echt diploma kunnen uitreiken en geen pro forma bewijsje. 25 m is 25 m.

Termijn:

Met de lessen zou worden gestart in januari 2020. Bedoeling is in januari 2021 het project te beëindigen en een conclusie aan de pers en/of onderzoeksgroepen voor te stellen.

Geïnteresseerd ?

U bent ouder dan 65 en kan zelfstandig naar het zwembad komen. 10 à 15 lessen. Deelname is gratis.


Mail : project.viss@hotmail.com

GSM : Serge Parys : 0495 76 17 32


Project VISS

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x